Ouderraad (OR)

Op Het Rondeel hebben we sinds een aantal jaren een ouderraad waar je als ouder/verzorger lid van kan worden. De ouderraad bestaat uit een aantal ouders en wordt ondersteund door teamleden vanuit het Kindcentrum (Partou en Het Rondeel). 

 

Vacatures

Binnen de ouderraad zijn er een aantal vacatures beschikbaar, daardoor zijn we op zoek naar nieuwe enthousiaste en betrokken ouders.  

Hieronder staat beschreven vanuit het regelement welke taken hieronder vallen en wat er van je verwacht wordt. Taken van de ouderraad zijn onder andere: 

  • Het bevorderen van de betrokkenheid van de ouders. 
  • Coördineren van de ondersteuning door de ouders. 
  • Het mee organiseren van diverse activiteiten. 

De ouderraad biedt het team bij alle jaarlijks terugkerende feesten zoals, Sinterklaas, kerst, carnaval en Pasen ondersteuning. Daarnaast biedt de ouderraad een helpende hand bij activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, Avond 4-daagse, Schoolfotograaf, sportdagen, de activiteitendagen en het schoolreisje. 

Verwachtingen van een ouderraadslid: 

  • Je bent overdag regelmatig beschikbaar.  
  • Je moet aanwezig kunnen zijn bij de vergaderingen van de OR. Bij verhindering geef je dit door aan de voorzitter.  
  • Je bent bereid aanwezig te zijn bij de activiteiten van de OR en hieraan een bijdrage te leveren.  
  • We werken vanuit verschillende activiteiten. Het is de bedoeling dat je daarin een taak krijgt, en ook verantwoordelijkheid hierin draagt.  

Denk je dat dit alles wel gaat lukken, heb je er zin in en ben je enthousiast over onze bezigheden? Dan ben je welkom je verkiesbaar te stellen voor de ouderraad! Heb je nog vragen, neem gerust contact op met Aylin (Partou) of Lenie/ Martha (Het Rondeel).