Algemeen

Het Rondeel is een basisschool die staat als een vesting in het oostelijk deel van ’s-Hertogenbosch. Het Rondeel bestaat vanaf augustus 2001 en komt voort uit de fusie tussen de basisscholen De Plataan en De Aastroom. De naam van de school; Het Rondeel is niet zomaar gekozen, maar past bij het gebouw en bij ons onderwijs. In de Middeleeuwen was een rondeel een ronde toren; een opvallend onderdeel van een kasteel. Met Het Rondeel willen we veiligheid en bescherming uitdrukken. Maar ook openheid: kom maar binnen, bij ons ben je welkom.

Het Rondeel kijkt in haar functie als onderwijsinstelling ook nadrukkelijk naar de omgeving, naar de wijk waarin de school staat. Op de school is een dwarsdoorsnede te zien van de samenleving, met verschillen in kleur en cultuur. De school wil laagdrempelig zijn voor leerlingen en ouders. We willen met respect en begrip met elkaar omgaan.

Basisschool Het Rondeel staat aan de Acaciasingel in de wijk Oost en is onderdeel van de Brede Bossche School aan de Aa, waaronder Kindcentrum aan de Aa. 

Het Rondeel valt onder de ATO-scholenkring. De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Samen met de partners van de kinderopvang bieden we een doorgaande lijn aan voor onderwijs, peuterarrangement, buitenschoolse- en naschoolse opvang.  ATO-scholenkring staat voor Kindcentra van 0 tot 13 jaar.

ATO-scholenkring biedt verschillende onderwijsconcepten aan zoals Montessori, Ervaringsgericht Onderwijs, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, gedifferentieerd klassikaal onderwijs die binnen het concept kwalitatief onderwijs op maat verzorgen.

 

De missie van Het Rondeel

Bij ATO-Scholenkring willen we dat kinderen kunnen opgroeien als veerkrachtige, gelukkige wereldburgers die vol zelfvertrouwen en met oog voor de ander in de maatschappij staan, met oog voor de ander. We hebben aandacht voor de ontwikkeling van basisvaardigheden en kwaliteiten, maar ook voor ieders rol in de samenleving. Daarom dagen we kinderen uit om nieuwsgierig te zijn en zich respectvol te gedragen naar zichzelf en de ander. We leren hun te (blijven) leren, te reflecteren op zichzelf en om te gaan met veranderingen.  Op deze wijze wil ATO-Scholenkring ieder kind uit ’s-Hertogenbosch en omgeving gelijke kansen en goed onderwijs bieden.

 

De visie van Het Rondeel

Het Rondeel is dé school in de wijk Oost voor alle kinderen, waar je thuisnabij onderwijs krijgt. Kinderen met verschillende onderwijsbehoeften zijn welkom op onze school. Op school werken we samen om het beste uit jezelf te halen, zowel op cognitief gebied als voor je persoonlijke vorming. We doen dit door met en van elkaar te leren.  Hiervoor creëren we als team een uitdagende, positieve en veilige omgeving waarin we samen met ouders alle kinderen centraal stellen. We doen dit door met en van elkaar te leren. De school voorziet zoveel mogelijk in onderwijs op maat door een efficiënte organisatie en een sluitende zorgstructuur 0-13 jaar. Samen met de partners van het Kindcentrum en de BBS aan de Aa bieden we het kind een compleet arrangement met oog voor expressie, beweging en een gezonde leefstijl.

 
Nieuws Het Rondeel