Praktische informatie

 

Schooltijden

Op het Rondeel werken we met een continu-rooster.
De schooltijden zijn van 8.30 uur tot 14.00 uur.

 

Ziekte

Als uw kind ziek is, meld dat dan dezelfde dag nog vóór 08.30 bij de administratie. De school weet dan waarom uw kind er niet is.

Telefoon: 073- 851133

 

Belangrijke documenten

 

Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Als ouder/verzorger kunt u bijvoorbeeld ontevreden zijn over de wijze waarop uw kind wordt begeleid of over andere schoolse zaken. Er kunnen zich ook klachten voordoen in de sfeer van ongewenste omgangsvormen op school, zoals pesten, agressie en geweld of ongewenste intimiteiten.Wij gaan er van uit dat de meeste klachten in onderling overleg goed opgelost kunnen worden. We nodigen u dan ook uit om bij ontevredenheid de leerkracht van uw kind aan te spreken of de directeur. Goede interne communicatie, aandacht en respect voor vragen, problemen en meningsverschillen voorkomen vaak het indienen van een klacht. ATO wil met respect en transparant omgaan met mogelijke klachten.

Bekijk de route voor het indienen van een klacht en de klachtenregeling van ATO-Scholenkring.

Heeft u een klacht die u niet binnen de school wilt indienen of bent u niet tevreden over de afhandeling van de klacht dan kunt u terecht bij het bevoegd gezag van ATO- scholenkring via het stafbureau op Coudewater.

U kunt mailen naar info@ato-scholenkring.nl o.v.v.  klacht, of bellen naar 073-8507788