Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van ATO-Scholenkring bestaat uit veertien leden, zeven ouders en zeven personeelsleden. Het is dé plek waar ouders en leerkrachten overleggen met het college van bestuur (CvB). Beleid dat ATO-Scholenkring op bestuursniveau ontwikkelt, krijgt de GMR ter advisering of instemming voorgelegd. De GMR behartigt uitsluitend de gemeenschappelijke belangen van de ATO-scholen. Lees hier meer informatie over de GMR en de leden.

Voor schoolspecifieke onderwerpen vraagt de schooldirecteur advies of instemming aan de eigen medezeggenschapsraad (MR).