Groep 8

 

Welkom in groep 8!

Groep 8 is een bijzonder jaar. Het is het jaar waarin wordt toegewerkt naar de overstap richting het voortgezet onderwijs en het jaar waarin afscheid wordt genomen van de basisschoolperiode.

 

Wat doen we allemaal in groep 8?

Elke dag van de week staat er rekenen, taal en spelling op de planning. Daarnaast staan de vakken Vreedzame School, Engels, wereldorientatië en verkeer minimaal een keer per week op de planning. Wij werken groepsdoorbrekend aan begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip. Hiermee wordt het begrijpend en studerend lezen geoefend. Ook werken wij groepsdoorbrekend in creatieve ateliers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de creatieve vakgebieden, denk daarbij aan drama, muziek en techniek. Twee keer per week wordt er door een vakdocent gymles gegeven. 

Nieuw in groep 7 en 8 is het vak IMC Basis. Tijdens dit vak wordt les gegeven door vakexperts en gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. Hierdoor ervaren en ontdekken de leerlingen samen met de gastdocenten verschillende vakgebieden. Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’. 

Tevens gaan de leerlingen in groep 8 aan de slag met het maken van een boekbespreking, een spreekbeurt en een werkstuk. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de ICT vaardigheden die op het voortgezet onderwijs nodig zijn. Om deze vaardigheden eigen te maken, wordt er naast alle lesboeken ook gewerkt met een Chromebook in de klas.

In groep 8 krijgen de leerlingen huiswerk voor verschillende vakken. Met behulp van een agenda wordt geleerd om het huiswerk, de weektaak en de toetsen in te plannen. 

 
Bijzondere activiteiten in groep 8
Schoolkamp

Natuurlijk laten wij de leerlingen niet van school gaan zonder dat zij op schoolkamp zijn geweest. Tijdens het schoolkamp logeren wij in onze geliefde kampboerderij ´t Zand in Heeswijk-Dinther. Dit zijn altijd drie fantastische dagen die de leerlingen niet snel zullen vergeten.

JINC bliksemstage

In groep 8 staan de JINC bliksemstages gepland. Tijdens deze stages bezoeken de leerlingen een aantal afdelingen van een bedrijf. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de werkzaamheden in een bedrijf, de leerlingen moeten ook de handen uit de mouwen steken. Het is de bedoeling dat er echt wordt meewerkt in een bedrijf. Tijdens deze stages ontdekken de leerlingen welke verschillende beroepen er zijn en welke werkzaamheden daarbij horen.

Lyceo opstap

Op Het Rondeel wordt samengewerkt met Lyceo opstap. Dit is een programma waarbij leerlingen worden begeleid op het gebied van taal en rekenen. Ook wordt er aandacht besteed aan het plannen, structureren en reflecteren. Op deze manier krijgen leerlingen extra ondersteuning in de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.

De overstap naar het voortgezet onderwijs

In november staat de POVO avond gepland. Op deze avond wordt er meer informatie gegeven over het voortgezet onderwijs. In januari vinden de open dagen van de middelbare scholen plaats. Daarnaast zijn er snuffelstages op de verschillende middelbare scholen. Tijdens deze snuffelstages kunnen de leerlingen ervaren hoe een schooldag op het voortgezet onderwijs eruit ziet. Dit kan helpen om de definitieve keuze voor een school te maken.

Eindtoets groep 8

In april vindt de eindtoets plaats. Op Het Rondeel wordt gebruik gemaakt van de eindtoets ROUTE8. Dit is een digitale, adaptieve toets die het taal- en rekenniveau meet.

Musical

Wanneer het einde van het schooljaar in zicht komt, wordt er hard gewerkt aan het voorbereiden van een spetterende musical. Onder begeleiding van een muziek-theater docent gaan de leerlingen aan de slag met het oefenen van de tekst en de liedjes. Tevens wordt er hard gewerkt aan een prachtig decor. Op de afscheidsavond van groep 8 worden alle familieleden uitgenodigd om de musical te komen bekijken. Dit is ieder jaar een groot succes!