Groep 7

 

Welkom in groep 7!

Groep 7, het jaar dat we meer een beroep gaan doen op de zelfstandigheid van de kinderen. Het jaar waarin we ons voorlopige advies krijgen. Het jaar waarin werkwoordspelling een nieuw onderdeel gaat zijn. Kortom een spannend, maar leerzaam jaar. 

 

Wat doen we allemaal in groep 7?

Elke dag van de week staat er rekenen, taal en spelling op de planning. Daarnaast staan de vakken Vreedzame School, Engels, wereldorientatië en verkeer minimaal een keer per week op de planning. Wij werken groepsdoorbrekend aan begrijpend lezen met de methode Nieuwsbegrip. Hiermee wordt het begrijpend en studerend lezen geoefend. Ook werken wij groepsdoorbrekend in creatieve ateliers. Hierbij wordt aandacht besteed aan de creatieve vakgebieden, denk daarbij aan drama, muziek en techniek. Twee keer per week wordt er door een vakdocent gymles gegeven.

Nieuw in groep 7 en 8 is het vak IMC Basis. Tijdens dit vak wordt lesgegeven door vakexperts en gastdocenten die de leerlingen meenemen in hun beroepenwereld. Hierdoor ervaren en ontdekken de leerlingen samen met de gastdocenten verschillende vakgebieden. Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’.

Tevens gaan de leerlingen in groep 7 aan de slag met het maken van een boekbespreking, een spreekbeurt en een werkstuk. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de ICT-vaardigheden die op het voortgezet onderwijs nodig zijn. Om deze vaardigheden eigen te maken, wordt er naast alle lesboeken ook gewerkt met een Chromebook in de klas.

In groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk voor verschillende vakken. Met behulp van een agenda wordt geleerd om het huiswerk, de weektaak en de toetsen in te plannen. 

 

Bijzondere activiteiten in groep 7

Het voorlopige advies

Bij het tweede rapportgesprek wordt het voorlopige advies besproken, zodat ouders zich vast kunnen gaan oriënteren op scholen die in aanmerking komen. Ouders van groep 7-leerlingen gaan dan vaak ook al op de open dagen van de scholen kijken. Deze worden meestal rond februari gehouden.

Verkeersexamen

Dit schooljaar is verkeer dan ook een belangrijk vak. Het verkeersexamen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen, waarbij je kind op de fiets een route aflegt om te laten zien of en hoe goed hij of zij zich redt in het verkeer. 

Voorleeswedstrijd

Alle kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd. We geven dit vorm in de klas verdeeld over een aantal weken.  Uiteindelijk blijven er twee kandidaten per groep over die meedoen aan de schoolfinale. De winnaar van deze schoolfinale mag meedoen aan de regionale finale.