Groep 7

Welkom in groep 7!

Groep 7, het jaar dat we meer een beroep doen op de zelfstandigheid van de kinderen. Het jaar waarin we ons voorlopige advies krijgen. Het jaar waarin werkwoordspelling een nieuw onderdeel gaat zijn. Kortom een spannend, maar leerzaam jaar. 

 

Wat doen we allemaal in groep 7?

In groep 7 staat er iedere dag rekenen, spelling en taal op de planning. Daarnaast werken we aan begrijpend lezen door middel van de methode Nieuwsbegrip. Ook staan technisch lezen, Engels en verkeer nog op de planning. Twee keer per week krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden aangeboden tijdens het Wereld Bekende Rondeel Burger atelier. Gedurende dit atelier staat er één thema centraal. Binnen dit thema worden de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis aangeboden en gekoppeld aan: beeldende vorming, zang, dans, drama enz. Dit gebeurt groepsdoorbrekend en vindt vier keer per week plaats. 

Tevens gaan de leerlingen in groep 7 aan de slag met het maken van een boekbespreking, een spreekbeurt en een werkstuk. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de ICT-vaardigheden die op het voortgezet onderwijs nodig zijn. Om deze vaardigheden eigen te maken, wordt er naast alle lesboeken ook gewerkt met een Chromebook in de klas.

In groep 7 krijgen de leerlingen huiswerk voor verschillende vakken. Met behulp van een agenda wordt geleerd om het huiswerk, de weektaak en de toetsen in te plannen. 

 

Bijzondere activiteiten in groep 7

Het voorlopige advies

Bij het tweede rapportgesprek wordt het voorlopige advies besproken, zodat ouders zich vast kunnen gaan oriënteren op scholen die in aanmerking komen. Ouders van groep 7 leerlingen gaan dan vaak ook al op de open dagen van de scholen kijken. Deze worden meestal rond februari gehouden.

Verkeersexamen

Dit schooljaar is verkeer dan ook een belangrijk vak. Het verkeersexamen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen, waarbij je kind op de fiets een route aflegt om te laten zien of en hoe goed hij of zij zich redt in het verkeer. 

Voorleeswedstrijd

Alle kinderen van groep 7 en 8 doen mee aan de voorleeswedstrijd. We geven dit vorm in de klas verdeeld over een aantal weken.  Uiteindelijk blijven er twee kandidaten per groep over die meedoen aan de schoolfinale. De winnaar van deze schoolfinale mag meedoen aan de regionale finale.