Groep 6

Welkom in groep 6!

Het bijzondere aan groep 6 is de Wish training. Dit betekent Weerbaar In 'S-Hertogenbosch. De jongens en meisjes leren apart van elkaar hoe om te gaan met lastige situaties, die ze dagelijks tegen kunnen komen. 

 

Wat doen we allemaal in groep 6?

In groep 6 staat er iedere dag rekenen, technisch lezen en spelling op de planning. Daarnaast werken we aan begrijpend lezen door middel van de methode Nieuwsbegrip. Ook staan taal, Engels en verkeer nog op de planning. Twee keer per week krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden aangeboden tijdens het Wereld Bekende Rondeel Burger atelier. Gedurende dit atelier staat er één thema centraal. Binnen dit thema worden de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis aangeboden en gekoppeld aan: beeldende vorming, zang, dans, drama enz. Dit gebeurt groepsdoorbrekend en vindt vier keer per week plaats. 

 
Bijzondere activiteiten in groep 6
Verkeer

Verkeer is een belangrijk onderdeel in groep 6. De leerlingen gaan als ze in groep 7 zitten op examen, daarom wordt er al veel aandacht aan besteed in groep 6.

Huiswerk

Twee keer per week wordt er huiswerk mee naar huis gegeven. Het huiswerk is begrijpend lezen en rekenen. Iedere week wordt het huiswerk gecontroleerd en worden leerlingen geholpen bij het inplannen van hun huiswerk. Op school kunnen leerlingen bij de huiswerkklas extra begeleiding krijgen.

Theater

Minimaal een keer in het schooljaar brengen we met de klas een bezoek aan het theater.