Groep 5

 

Welkom in groep 5!

 

 

Wat doen we allemaal in groep 5?

In groep 5 staat er iedere dag rekenen, spelling en taal op de planning. Daarnaast werken we aan begrijpend lezen door middel van de methode Nieuwsbegrip, dit doen we groepsdoorbrekend. Ook staan technisch lezen, Engels en verkeer nog op de planning. De creatieve vakken worden aangeboden in de vorm van ateliers. Gedurende dit atelier staat er één thema centraal, binnen dit thema worden verschillende vakken aangeboden zoals, beeldende vorming, zang, dans, drama enz. Dit gebeurt groepsdoorbrekend en vindt twee keer per week plaats. Natuurlijk wordt er in groep 5 ook gegymd. Twee keer per week krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent.

 
Bijzondere activiteiten in groep 5
Het ontdeklab

In het ontdeklab kunnen alle leerlingen een keer per week terecht. Hier worden interessante proefjes en opdrachten uitgevoerd die in relatie staan tot het thema.

Naut/Meander/Brandaan

Wereldoriëntatie krijgt op het Rondeel vorm door de methode Naut/Meander/Brandaan. Dit wordt afwisselend aangeboden. In elke les wordt er kennis en verschillende vaardigheden aangeboden. Deze worden aan het eind van elk thema toegepast in: de Uitdaging.

Tafeldiploma

In groep 5 kunnen de leerlingen hun tafeldiploma van de tafels 6 t/m 9 halen. Op school oefenen we regelmatig op verschillende manieren, belangrijk is dat leerlingen ook thuis de tafels oefenen. Daarom wordt dit soms als huiswerk opgegeven.

Huiswerk

Een keer per week wordt er huiswerk mee naar huis gegeven. Het huiswerk kan verschillen enkele voorbeelden zijn, redactiesommen, woordenschat leren, spelling oefenen enz. Iedere week wordt het huiswerk gecontroleerd en worden leerlingen geholpen bij het inplannen van hun huiswerk. Op school kunnen leerlingen bij de huiswerkklas extra begeleiding krijgen.

Theater

Minimaal een keer in het schooljaar brengen we met de klas een bezoek aan het theater.

Het Groene pad

Een aantal keer in het schooljaar hebben we een ‘doe-les’, tijdens deze les gaan we bijvoorbeeld de natuur in om onderzoek te doen naar insecten.