Groep 5

Welkom in groep 5!

Groep 5, het jaar dat we meer een beroep doen op de zelfstandigheid van de kinderen. Het jaar waarin we huiswerk krijgen en leerwerk opkrijgen. Het jaar waarin begrijpend lezen en topografie een nieuw onderdeel gaat zijn. Kortom een spannend, maar leerzaam jaar. 

 

Wat doen we allemaal in groep 5?

In groep 5 staat er iedere dag technisch lezen, rekenen en spelling op de planning. Daarnaast werken we aan begrijpend lezen door middel van de methode Nieuwsbegrip. Ook staan taal, Engels en verkeer nog op de planning. Twee keer per week krijgen de leerlingen gymles van een vakdocent. Wereldoriëntatie en de creatieve vakken worden aangeboden tijdens het Wereld Bekende Rondeel Burger atelier. Gedurende dit atelier staat er één thema centraal. Binnen dit thema worden de vakken natuur, aardrijkskunde en geschiedenis aangeboden en gekoppeld aan: beeldende vorming, zang, dans, drama enz. Dit gebeurt groepsdoorbrekend en vindt vier keer per week plaats. 

 
Bijzondere activiteiten in groep 5
Tafeldiploma

Het is de bedoeling dat de leerlingen in groep 5 hun tafeldiploma halen. Op school oefenen we regelmatig op verschillende manieren, belangrijk is dat leerlingen ook thuis de tafels oefenen. Daarom wordt dit soms als huiswerk opgegeven.

Huiswerk

Twee keer per week wordt er huiswerk mee naar huis gegeven. Het huiswerk kan verschillen enkele voorbeelden zijn, redactiesommen, woordenschat leren, spelling oefenen enz. Iedere week wordt het huiswerk gecontroleerd en worden leerlingen geholpen bij het inplannen van hun huiswerk. Op school kunnen leerlingen bij de huiswerkklas extra begeleiding krijgen.

Theater

Minimaal een keer in het schooljaar brengen we met de klas een bezoek aan het theater.