Groep 3

Welkom in groep 3!

En dan heb je de kleuterschool afgerond: je mag naar groep 3! Iedereen krijgt een een eigen tafel, stoel en etui om mee te werken. In groep 2 is je kind al uitgebreid bezig geweest met de voorbereidende vaardigheden voor de vakken in groep 3, zoals lezen, schrijven en rekenen. Deze vakken staan in groep 3 centraal. 

 

Wat doen we allemaal in groep 3?

Elke dag van de week staat er rekenen, lezen, schrijven en samenwerken op de planning. Dit doen we in verschillende werkvormen of met een circuit. Waardoor alle kinderen de kans hebben om op de manier te leren wat bij hen past. Bij het werken met het planbord, staat samenwerking centraal. De kinderen werken dan in verschillende hoeken aan diverse doelen. Dit kennen ze vanuit de kleuters.

Naast de kernvakken, leer je in groep 3 stap voor stap de wereld verder te verkennen. Denk hierbij aan aardrijkskunde (ruimte), geschiedenis (tijd), natuur & techniek en mens & samenleving. Kinderen krijgen vanaf zes jaar steeds meer interesse in de wereld om hen heen. Ze zijn nieuwsgierig naar wat er in de wereld gebeurt en daar spelen wij als leerkracht graag op in.

Doordat er in groep 3 met verschillende thema’s wordt gewerkt, komt alles aan bod.

De kinderen leren zelfstandig te werken, maar er blijft nog voldoende ruimte om op spelende wijs te leren. Ook vinden wij het belangrijk om bewegend te leren. Zo kunnen de kinderen tijdens een lees of rekenles, toch hun energie kwijt. We zullen dan ook vaak naar buiten gaan voor een lesje spelling of een rekenopdracht.

 
Bijzondere activiteiten in groep 3
Lezen

Dit is waar het eigenlijk allemaal om draait in groep 3. Je kind leert letter voor letter en woord voor woord de geschreven taal kennen. Wij werken met de leesmethode Lijn 3.

Leren lezen gaat in het begin met ‘hakken en plakken (klank voor klank), maar dit zal steeds vloeiender gaan. Rond de kerst kennen de kinderen bijna alle letters en klanken en gaat het leestempo omhoog.

Bij leren lezen in groep 3 ligt de nadruk eerst op correct lezen, daarna gaat het over op vloeiend en vlot lezen. Kinderen hoeven nu nog niet te weten wat er inhoudelijk staat. Begrijpend lezen komt pas in groep 4 aan de orde.

IPad

In groep 3 krijgen alle kinderen een eigen iPad met een koptelefoon. De rekenlessen van Gynzy worden hier op gemaakt en de leerlingen kunnen extra oefenen met lezen, schrijven en spelling.

Rekenen

In het begin van groep 3 is rekenen vooral een voortzetting van de telactiviteiten uit groep 2. Kinderen leren getallen herkennen en schrijven. Daarnaast maken ze kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’.

Ook leren kinderen tellen tot honderd, splitsen (een getal in twee delen verdelen) verdubbelen en halveren. Tot slot krijgen kinderen les in meten, klokkijken (halve en hele uren) en rekenen met geld.

Gym en bewegend leren

Elke week gaat groep 3 gymmen in de “grote” gymzaal. Samen met de leerkracht lopen de kinderen naar de gymzaal. Daar krijgen ze gymles van een vakdocent. Daarnaast hebben ze een extra beweegmoment gekoppeld met de lees en spellingdoelen, dit noemen we bewegend leren.

Spelling

Na de kerstvakantie start groep 3 met de spellingsmethode Staal. Nu komen alle spellingregels aan bod. Bijvoorbeeld dat je woorden soms anders uitspreekt dan hoe de losse letters klinken: bijvoorbeeld dat je ‘hond’ uitspreekt als ‘hont’.

Ontdeklab

Elke week gaan kinderen ontdekken in het lab. Hierbij kan je denken aan techniek maar ook aan proefjes met water. Samenwerken en ontdekken staan hier centraal.