Groep 1/2

Welkom in groep 1/2!

En dan ben je 4 jaar geworden! Op naar groep 1-2 van Het Rondeel!
In onze kleutergroepen zitten kinderen van 4,5 en 6 jaar. Al spelend leren we veel van elkaar.

 

Wat doen we allemaal in groep 1/2?

We werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kleuters. Bijvoorbeeld het thema lente. De kringactiviteiten, taal- en rekenlessen, muzieklessen, werklessen en bewegingslessen worden dan afgestemd op het thema. 

De klassen en het leerplein vormen een uitdagende omgeving. Er zijn hoeken aanwezig waarin de kinderen spelenderwijs leerervaringen op kunnen doen en waar ze uitgedaagd worden tot ontdekkend leren. We maken daarvoor ook gebruik van ons mooie ontdek lab.

We werken aan de verschillende gebieden in de ontwikkeling van de kinderen. Zoals sociaal-emotionele ontwikkeling, taal- rekenontwikkeling, motoriek maar ook aan werkhouding, zelfstandigheid en betrokkenheid. De leerlingen leren te plannen en samenwerken met het planbord, de kleurenklok en het “wat en hoe beertje”.

Tot slot geven wij de kinderen een beredeneerd aanbod zodat ze een goede basis hebben om door te kunnen stromen naar groep 3. 

 
Bijzondere activiteiten in groep 1/2
  • Iedere nieuwe leerling mag 5 x kennismaken met de leerkracht(en) en kinderen in de groep. Zo wordt het starten veel fijner.
  • Ieder jaar hebben we leuke schoolvoorstellingen. Soms in het theater of op school.
  • Ieder jaar worden natuur lessen verzorgd door de Groene Poort.
  • We hebben 2 x per week gymles van meneer Piet, onze vakdocent gym.
  • We hebben voor de leerlingen die het kunnen gebruiken 3 x per week schakelklas voor hun taalontwikkeling.
  • We ruilen 1 x per week leesboeken/prentenboeken bij onze eigen schoolbibliotheek.
  • Halverwege groep 2 starten we met BOUW. Een methode om te starten met het leesproces.
  • We gaan 2 x per week naar het ontdek lab. Daar kunnen we oefenen met de bee-bots.