Stel cookie voorkeur in

Wij leren klanken!

Deze week zijn de kinderen aan de slag gegaan met het herkennen van klanken. De klank 'd' stond centraal. We hebben een versje gehoord over de letter d, hebben de letter d opgezocht in tijdschriften en zijn gaan zoeken in de klas of dat we voorwerpen konden vinden met de letter d. Dit is goed gelukt! Kijk maar eens naar de foto!