Stel cookie voorkeur in

Partners

Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL)

Basisschool Het Rondeel is sinds 2006 in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheidslabel. Om dit certificaat te behouden moeten we aan een zestal criteria voldoen: 

  • Verkeersveiligheid moet een duidelijk herkenbare plaats hebben in het schoolbeleid; 
  • Leerlingen krijgen middels een actuele methode in alle leerjaren structureel verkeerslessen aangeboden; 
  • Gedurende het jaar vinden enkele verkeersprojecten plaats; 
  • Er is aandacht voor praktische oefeningen; 
  • Er is permanente zorg voor een verkeersveilige schoolomgeving en -routes; 
  • (verkeers)Ouders/verzorgers worden betrokken bij verkeerseducatie. 

We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen. Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. 

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Eens in de drie jaar krijgen we controle en wordt bepaald of we nog steeds aan de gestelde criteria voldoen. 

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. 

 

   

 

vervoerprotocol Het Rondeel

 

 

voedingsbeleid

 

 

   

 

Jeugdeducatiefonds

Het Rondeel mag deelnemen voor onze kinderen aan het Jeugd Educatie Fonds. Het Jeugd Educatiefonds helpt om de ontwikkelingskansen van alle kinderen te vergroten en wil een bijdrage leveren aan een samenleving waarin alle kinderen een zo hoog mogelijk niveau van opleiding en talentontwikkeling bereiken, óók de kinderen die opgroeien in achterstandsituaties.

Het afgelopen schooljaar hebben we middels de gelden van het Jeugd Educatie Fonds de klimwand en Chromebooks voor de huiswerkklas aan kunnen schaffen.

Wil je meer weten? Neem dan een kijkje op: https://www.jeugdeducatiefonds.nl/  

 

 

 

 

 

 

IMC basis

Mede dankzij het Jeugd Educatie Fonds kunnen de kinderen uit groep 7 en 8 van Het Rondeel deelnemen aan het programma van IMC basis. 

Missie van IMC basis
MC Basis bereidt leerlingen voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: werk gaan doen wat bij hen past en waarin zij zich verder kunnen ontwikkelen. Lessen van bevlogen vakexperts/gastdocenten (vrijwilligers) verruimen het blikveld van de leerlingen, laten hen experimenteren met hun voorkeuren en talenten en stimuleren hen om lef te hebben en hun interesses te volgen. In de ontvankelijke leeftijdsfase van tien tot dertien jaar worden de leerlingen voorbereid om later zelfstandige, gemotiveerde en verantwoorde keuzes te kunnen maken.

Dit bereikt IMC Basis door het versterken van:
Toekomstperspectieven - De leerlingen krijgen een breed beeld van de maatschappij en van hun mogelijkheden. Door IMC Basis staan ze goed geïnformeerd en met een open blik in het leven.
Zelfvertrouwen - De leerlingen ontdekken hun talenten en voorkeuren in de samenwerking met bevlogen vakexperts. Bekrachtiging, aanmoediging en vaardigheidstrainingen dragen bij aan een sterker zelfvertrouwen.


Verbondenheid - De leerlingen volgen levensecht onderwijs, vol actuele casussen en vraagstukken. Zo worden ze zich ervan bewust dat ze deel uitmaken van, invloed kunnen uitoefenen op, en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.

Visie
IMC Basis stelt zich ten doel dat alle leerlingen, van alle sociale klassen en van alle schoolniveaus zó worden opgeleid dat ze hun maatschappelijke rol kunnen innemen. IMC Basis stelt hierbij motivatie centraal. Onderwijs door enthousiasmerende vakexperts is bij uitstek de wijze om deze motivatie te voeden. Jon

geren zijn van nature gemotiveerd om mee te doen en leren, als ze hiertoe de kans krijgen, spelenderwijs de wereld en hun voorkeuren kennen. Bovendien creëren ze zo ervaringen waar ze bij latere keuzemomenten in hun leven op kunnen teruggrijpen, bijvoorbeeld voorkeuren voor professionele omgevingen, vakinhoud, beroepsethiek, expressievormen, omgangsvormen, leefstijlen. IMC Basis kenmerkt zich dan ook door ervaren in plaats van ‘leren over’.

De kinderen krijgen elke woensdag, onder schooltijd les van bevlogen gastdocenten. Leerlingen ervaren en ontdekken samen met de gastdocenten vakgebieden zoals Journalistiek, Wetenschap, Recht, Geneeskunde en Beeldende Kunst. Deze verschillende vakgebieden worden verkend door zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan met ‘het echte werk’: de nadruk tijdens de lessen ligt op het zelf doen en ervaren. De leerlingen voeren werkzaamheden uit die levensecht zijn en kenmerkend voor het vakgebied.
Bij ieder vakgebied komen beroepen van verschillende opleidingsniveaus aan de orde. Excursies naar de werkplek van gastdocenten vormen een wezenlijk onderdeel van de vakken. Leerlingen bezoeken een rechtbank, sterrenwacht, ziekenhuis, brandweerkazerne en televisiestudio.
Naast het verkennen van de vakgebieden werken de leerlingen tijdens IMC Basis aan
competenties en life skills (persoonlijkheidsvormend); waar ligt je talent en wat past bij jou?

Algemene website IMC Basis
www.imcbasis.nl