Stel cookie voorkeur in

Ouderbetrokkenheid

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapraad is een raad die samengesteld is uit leden van het team en ouders. Deze raad heeft, volgens de Wet Medezeggenschap Onderwijs, medezeggenschap over het beleid van de school. Over allerlei zaken met betrekking tot de schoolorganisatie, schoolontwikkeling en personeelsbeleid, heeft de MR adviesrecht, of instemmingsrecht. Dit is vastgelegd in het Medezeggenschapsreglement.  

Twee MR leden hebben zitting in de GMR van ATO-scholenkring. Mocht u vragen hebben of meer informatie willen hebben over de MR of de GMR dan kunt u contact opnemen via de mail mr@hetrondeel.nl. Op de website van de school kunt u de notulen vinden. Ook zal er regelmatig in de Nieuwsbrief informatie gegeven worden over de (G)MR.

Ouderraad

Er zijn veel ouders op verschillende manieren actief op de Het Rondeel, daar zijn we heel blij mee. Ouders (maar ook opa’s en oma’s) helpen bij activiteiten zoals spelletjesmiddagen, feesten, vieringen, helpen bij excursies, boeken kaften, voorlezen en onderhoudsklussen. Extra hulp is altijd welkom.

De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die, in samenwerking met het team, activiteiten en festiviteiten organiseert en financiert. Het gaat om activiteiten zoals: Sinterklaas, de Kerstviering, Carnaval en de sportdag. Daarnaast ondersteunt de ouderraad bij excursies en activiteiten in de klas. De ouderraad zorgt ook voor het versieren van de school bij de festiviteiten. 

Ouderkamer

Iedere dinsdag staat er in de ouderkamer een kopje koffie/ thee voor u klaar. De ouderkamer wordt begeleid door Mieke Reijner, opvoedingsondersteunster van Divers,u kunt haar bereiken via haar mailadres m.reijner@divers.nl Van 8.30 tot 10 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee en een praatje. Enkele keren per jaar wordt er een gastspreker uitgenodigd en worden er gezamenlijke activiteiten georganiseerd.