Stel cookie voorkeur in

De Vreedzame School

Leerlingenraad

De mening van de leerlingen doet er toe! En de school wil graag weten wat er speelt en leeft onder de kinderen. Daarom is de leerlingenraad opgericht.

Wie zitten er in de leerlingenraad?
In de leerlingenraad zitten op dit moment 7 leerlingen uit groep 7 en 8. In de toekomst streven wij ernaar ook leerlingen uit andere groepen hierbij te betrekken. De leerlingenraad wordt geleid door juffrouw Ingrid. De leerlingen komen eens in de zes weken samen.

Kwaliteiten van kinderen uit de leerlingenraad
- Staan open voor de mening van een ander en hebben een eigen mening.
- Kunnen goed en serieus luisteren naar een ander.
- Komen op voor de belangen van anderen en zichzelf.
- Vinden het belangrijk dat iedereen zich thuis voelt op onze school.
- Voelen zich verantwoordelijk voor een fijne sfeer op onze school.
- Zijn creatief en hebben goede ideeën.

Wat doet de leerlingenraad?
De kinderen uit de leerlingenraad voorzien de leerkrachten en het MT van advies m.b.t. onderwijskundige zaken en zaken die te maken hebben met de Vreedzame School. De leerlingenraad praat mee over zaken als de aankleding van de speelplaats en de school, omgaan met pestgedrag, speelplaatsregels, verzorgen van buiten speelspelletjes en mediatorenbeleid.
Ook al klinkt het misschien ongelofelijk saai, de voornaamste activiteit van de leerlingenraad is vergaderen. Bespreken wat wel en niet goed verloopt. Wanneer er punten zijn die niet goed verlopen maken ze een verbeterplan. Eigen initiatieven worden besproken, uitgewerkt en voorgelegd aan het MT.
De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van de leerlingen in het schoolmanagement. Hierbij proberen wij zo goed mogelijk tegemoet te komen aan datgene dat de leerlingen willen.

 

 

 

 

Mediatoren

Op het schoolplein ontstaan de meeste ruzies, leerlingen kunnen deze met hulp zelf oplossen. Die hulp komt vanuit de mediatoren die aangesteld zijn. Zij weten alles van het correct oplossen van problemen, ze zijn hiervoor opgeleid.

 

Wie zijn de mediatoren:
De mediatoren zijn gekozen uit de oudere leerlingen van school, groep 7 en 8.
Op het moment zijn er 4 leerlingen uit groep 7 en 7 leerlingen uit groep 8. Zij hebben de training tot goed mediatorschap gevolgd en helpen kinderen met ruzie of een conflict.

 

Kwaliteiten van een mediator:
Ze kunnen een conflict tot een goed einde brengen.
Ze vergroten de betrokkenheid op het schoolplein door spellen en activiteiten.
Ze zijn in staat om op niveau van de kinderen ruzie op te lossen.
Ze kunnen zelfstandig werken en nemen initiatief.
Ze hebben een open houding en een luisterend oor.

 

Wat doen de mediatoren:
Zoals hier boven benoemd krijgen de mediatoren een training met handvatten om een conflict tot een goed einde te brengen. Daarna mogen de mediatoren buitenlopen en in de praktijk kinderen te helpen.
Daarnaast kunnen de mediatoren ervoor kiezen om een spel te spelen met andere kinderen. Dit zorgt ervoor dat de kinderen betrokken worden en dat er minder ruzie ontstaat op het schoolplein. De mediatoren krijgen hiervoor hulp van een buitenspeel -spellen- boek. Hierin staan allerlei kleine ideeën om te spelen in de pauzetijd. Van maandag t/m vrijdag lopen de mediatoren een pauze buiten om de kinderen te helpen.