Stel cookie voorkeur in

Algemeen

Het Rondeel is een basisschool die staat als een vesting in het oostelijk deel van ’s-Hertogenbosch. Het Rondeel bestaat vanaf augustus 2001 en komt voort uit de fusie tussen de basisscholen De Plataan en De Aastroom. De naam van de school; Het Rondeel is niet zomaar gekozen, maar past bij het gebouw en bij ons onderwijs. In de Middeleeuwen was een rondeel een ronde toren; een opvallend onderdeel van een kasteel. Met Het Rondeel willen we veiligheid en bescherming uitdrukken. Maar ook openheid: kom maar binnen, bij ons ben je welkom.

Het Rondeel kijkt in haar functie als onderwijsinstelling ook nadrukkelijk naar de omgeving, naar de wijk waarin de school staat. Op de school is een dwarsdoorsnede te zien van de samenleving, met verschillen in kleur en cultuur. De school wil laagdrempelig zijn voor leerlingen en ouders. We willen met respect en begrip met elkaar omgaan.

Basisschool Het Rondeel staat aan de Acaciasingel in de wijk Oost en is onderdeel van de Brede Bossche School aan de Aa, waaronder Kindcentrum aan de Aa. 

Het Rondeel valt onder de ATO-scholenkring. De ATO-scholen bieden eigentijds basisonderwijs voor ieder kind, op korte afstand van thuis. Samen met de partners van de kinderopvang bieden we een doorgaande lijn aan voor onderwijs, peuterarrangement, buitenschoolse- en naschoolse opvang.  ATO-scholenkring staat voor Kindcentra van 0 tot 13 jaar.

In 2016 vallen er 18 scholen voor primair onderwijs onder de stichting ATO-scholenkring. ATO-scholenkring biedt verschillende onderwijsconcepten aan zoals Montessori, Ervaringsgericht Onderwijs, Jenaplan, Ontwikkelingsgericht Onderwijs, gedifferentieerd klassikaal onderwijs die binnen het concept kwalitatief onderwijs op maat verzorgen.